تبلیغات
 گروه آموزشی غیرانتفاعی هجرت - چگونه اوقات فراغتتان را پر کنید؟(بخش 3)
گروه آموزشی غیرانتفاعی هجرت
بزرگترین وبلاگ آموزشی با نمونه سوالات امتحانی و ...
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 دی 1387 توسط Hejrat | نظرات ()

امر فراغت مبنای یک اخلاق جدید مبتنی بر نیک بختی است. فردی که از اوقات آزاد خود بهره جویی نمی کند و یا نمی تواند از آن استفاده نماید موجب عقب مانده ای است که میان انسان و حیوان قرار دارد. ....

برای دیدن متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ....

بررسی مفهوم اوقات فراغت در ارتباط با مفاهیم دیگر:

امر فراغت مبنای یک اخلاق جدید مبتنی بر نیک بختی است. فردی که از اوقات آزاد خود بهره جویی نمی کند و یا نمی تواند از آن استفاده نماید موجب عقب مانده ای است که میان انسان و حیوان قرار دارد.

ماکس کاپلان می گوید: از آنجائیکه کار فعالیت اقتصادی است فراغت کلم آنتی تر آن را دارد فراغت باروبا هیجان و انتظار مصرف همراه است در فراغت انجام نقشهای اجتماعی به حداقل می رسد.

فراغت یک مفهوم روانی از آزادی است و با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم دارد.

با توجه به نکات اشاره شده می توان دریافت که اوقات فراغت نزدیکترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگی دارد اوقاتی که به میل و اختیار در راه آموختن آفریدن یا پزوهش تربیت مشارکتهای دواطلبانه اجتماعی گسترش افقهای اندیشه و در بسیاری از عرصه های دیگر صرف می گردد وواضح است که ارتباط آن با حیات معنوی و فرهنگی جامعه تنگا تنگ است

ناچار در اوقات فراغت است که می تواند همان چیزی را که می پسندد انجام دهد و شخصیت نهای خود را باز یابد و ابراز کند. بنابراین قابلیت های فرد غالبا در عرصه فراغت جلوه گر می شود از این رو تمدن معاصر را تمدن فراغت می نامند.

فعالیتهای اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار است که خیلی از آن به مثابه آئینه فرهنگ جامعه یاد می کند این مطلب بدین معنی است. که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به عنوان زیادی معرف خصوصیات فرهنگی آن جامعه

فصل دوم: اهمیت و ضرورت

شکل گیری اوقات فراغت:

از اواسط قرن نوزدهم کارگران بواسطه مشکلات صنعتی و شهری آغاز انقلاب کردند در نیمه دوم قرن نوزدهم برخورد کارگر و کارفرما حادتر به روز افزون تر گردید. در نتیجه کارفرمایان به توقعات و انتظارات کارگری تا حدود زیادی گردن نهادند. و برخی از آنها را پذیرفتند که از جمله مطالبات می توان به کاهش ساعات کار افزایش ایام فراغت و تعطیلات هفتگی تعطیلات ماهانه تعطیلات فصلی و سالانه اشاره کرد. کار فرمایان به این نتیجه رسیدند که استراحت و آسودگی و تفریح کارگران و کارکنان صنعتی در نهایت به سود کار فرما تمام می شود. زیرا تجدید قوا که در اثر استراحت ایجاد می گردد وباعث افزایش کارآیی آنان می شود. انسان تربیت  بر اساس فعالیت گذاران فراغت چشم اندازها را شکل می بخشد و به فضای حیاتی خود عرصه های دیگری به نام عرصه گذاران ایام فراغت می افزاید. بنابراین مسئاله اوقات فراغت زائید پیشرفت تکنولوزی و فرهنگ است و امروزه بیشترین توجه جامعه شناسان به نحوه گذران اوقات فراغت علاوه بر جنبه های فرهنگی آن دررابطه با بالا رفتن کارایی در نیروی کار می باشد به این ترتیب اوقات فراغت از یک مسله صرفا اجتماعی فراتر می رود در امور اقتصادی وارد می گردد و این در حالتی است که جهت سیاست گذاری در زمینه اوقات فراغت گام های بلندی برداشته است و شمار تمدن فراغت را بواسطه طولانی تر شدن اوقات فراغت از طریق کاهش ساعات کار می توان شنید. انسان تدریجا با امر فراغت و مسائل مربوط به آن آشنا شده است و گواه این مطالب آن است که آمارها همه ساله سهم بیشتر هزینه های فراغت را در بودجه خانوادگی منعکس می کند. افزایش مسافران فراغت طلب ازدیاد شماره مشتریان وسایل سرگرمی مثل تلوزیون رادیو کامپیوتر اینترنت و امثال آن نشان دهنده روبه فزونی گذاشتن ازدواج دوران خاصی در زندگی انسانها پدید آورده که جوانی خوانده می شود. انسان جدید از کودکی مستقیما به بزرگسالی قدم می گذارد بلکه دوره ای در زندگی او رخ نموده است که با فقدان یا قلت مسئولیت پذیری مترادف است و در آن اوقات فراغت سهم بزرگی یافته است.

اهمیت و ضرورت اوقات فراغت:

اوقات فراغت را می توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات بشر دانست این اوقات برای حوضان لحظه های نیایش با محبوب برای عالمان ساعات توفیق و تفکر و برای هنرمندان زمان ساختن را ابداع می باشد. و در عین حال برای عده ای نیز این اوقات بجای فراغت بجای فراغت ملال آورترین لحظات است. وجود ضرب المثل هایی چون شیطان همیشه برای دستهای خالی کار بدی می یابد و بیکاری مادر بیماری است. ضرورت توجه به وقت فراغت و چگونگی گذران آن را یاد آور می شود. اهمیت یافتن فراغت در جامعه امروز چنان محسوس و ملموس است که با اندک توجهی به انتظارات و روحیات مردم می توان به آن پی برد. در خواستهای مردم جهت ایجاد موسسات و امکاناتی که به فراغت مربوط می شوند. مثل پارک کتابخانه فضای سبز تنوع در برنامه های رادیو و تلوزیون ایجاد میادین ورزشی و... و همینطور ابراز خستگی فرسودگی وضعف اعصاب از طرف مردم در زمان جا اهمیت دوران ایام فراغت و توجه به آن را نشان می دهد. در گذشته انسان در دامن طبیعت بوده و با آن احساس یگانگی می کرد طبیعت پر از حیات و زندگی بود و هیچ پدیده ای محل و بی هدف وجود نداشت. در چنین شرایطی فرهنگی که انسان خود را جزیی از طبیعت می دانست و همه چیز از هدف جهت و حیات داشت انسان کمتر دچار احساس یاس و افسردگی می شد. اما امروزه انسان از طبیعت بریده و دیگر طبیعت آن موجود صاحب شود همراه و همگام با انسان نیست. زندگی انسان امروزی پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است. یعنی در پیچ و تاب زندگی صنعتی و اقتصادی انسان محکوم به زندگی پر از شتاب ودر نتیجه پر از نگرانی و تشویش است. در جوامع صنعتی انسان بیش از هر زمان دیگر احتیاج مبرم به آرامش فکر استراحت جسم و شکوفایی استعداد خود دارد. به عبارت دیگر با ورود انسان به دوره تحولات صنعتی و نظام اجتماعی نوین کار و اشتغالات روزمره هویتی ویژه برای انسان خلق کرده چنانکه کار به ساعات معنی از شبانه روز محدود شده است در تمام طول سال جریان دارد و در ازای انجام کار دستمزد پرداخت می شوند سرانجام اینکه کارگر از محصول کار جدا می ماند. (زهرا سلطانی1354).

طبیعی است که نیاز به اوقات فراغت مربوط به یک قشر خاص نیست خصوصااز آنجایی که کشورها در ردیف جوانترین کشورهای دنیا با میانگین سنی 16 سال می باشد. ایجاد امکانات برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می تواند نقش موثردر شکل گیری شخصیت آن وهمینطور سازندگی جامعه داشته باشد. البته یکی از مشکلات پایدار جوامع فعلی تهیه وسایلی است که نیاز فعالیتهای تفریحی سالم و کافی را تامین کند.

بنابراین با فقدان وسایل تفریح احتمال بروز کج روی ممکن است افزایش یابد. تحقیقات متعدد در این زمینه نشان می دهد که رواج انواع تفریحات انحرافی در بسیاری از کشورهای غربی و حتی در برخی از کشورهای درحال توسعه بواسطه کمبود امکانات متناسب تفریحی همینطور عدم آگاهی و عدم برنامه ریزی صحیح  و عدم اجرای سیاستهای اجتماعی و اقتصادی می باشد. در نتیجه بسیاری از جوانان و نوجوانان به سوی فعالیتها و تفریحات ناسالم کشیده می شوند وممکن است این تفریحات ناسالم خمیر مایه های بروز کج روی را در این قشر فراهم آورد.

اهمیت پرداختن به فراغت در ایران:

با توجه به اینکه در ایران جمعیت گروه سنی 24-15 سال نزدیک به 5 برابر افزایش یافته و نسبت به آنها به کل جمعیت حدود 21درصد رسیده است بنابراین می توان انتظار داشت که در سال 1385 جمعیت در گروه سنی 25-20 ساله به شدت افزایش یابد. واین افزایش در قسمتهای فوقانی هرم سنی جمعیت جوان به معنای افزایش تقاضا تامین نیازهای ضروری جوانان بویژه غنی سازی اوقات فراغت خواهد بود. نکته حائز اهمیت توجه آن است که مهمترین نیازهای گروه سنی 16 میلیون نفری تنها مساله اشتغال یا ازدواج نیست بلکه پرکردن اوقات فراغت برای آنان اهمیت ویژه ای دارد فعالیتهای فراغتی در واقع برای یک نوجوان محلی برای آزمون و خطا و تجربه اندوزی است تا در پرتو این تجربه اندوزی برای ورود به مرحله بعدی و مسولیت پذیری در جامعه آماده و تجهیز گردد لذا اندام بهره گیری صحیح از اوقات فراغت باغث میشود که ناپختگی های دوران جوانی برای یک نوجوان کماکان تداوم یابد. واو فرصت آزمون و تجزیه کردن پیدا نکند و در نتیجه در هنگام ورود به زندگی اجتماعی ناکار آمدنارسا باشد. نتیجه چنی فرآیندی آسیب پذیرشدن فرآیند مدیریت و برنامه ریزی آینده جامعه است لذا بی توجهی بی تفاوتی و عدم احساس مسئولیت نهادهای حکومتی و خانواده نسبت به نیازهای فراغتی موجب می شود که جوانان تصور کنند درک نمی شوند و جامعه نسبت به آنان بیگانه است از این رو تصورشان درباره خانواده و جامعه بابدبینی و احساس تنهایی توام می گردد. در این صورت در نتیجه افزایش افسردگی ویاس ممکن است به مواد مخدر پناه می برد و یا از طریق گروههای مختلف به بزهکاری و فساد کشانده شوند (سازمان ملی جوانان 1381).

پژوهشهای انجام شده در ایران نشان دهنده آن است که بسیاری از انحرافات وبزهکاریهای جوانان به واسطه عدم وجود برنامه صحیح در گذراندن اوقات فراغت جوانان پدید می آید. مهمترین شاهد در این زمینه آن است که در تابستان به دلیل افزایش دقت آزاد و فرصتهای فراغتی بیشترین بزهکاری ها واختلا لات رفتاری در میان جوانان به وقوع می پیوندد. در این زمینه فقدان آگاهی والدین عدم احساس مسولیت نهادهای حکومتی کمبود یا نبرد امکانات تفریحی و فراغتی مناسب سبب می شود جوانان نیازهای خود را نه از طریق حجاری صحیح که به طور عمده از طریق مجازی خلاف و غیر مجاز تامین نماید. این امر باعث رواج تفریحات ناسالم را انحرافی و در نتیجه برای ورود نوجوانان به بزهکاری و انحراف اجتماعی است. متاسفانه تمایل به رفتارهای ضد اجتماعی در نوجوانان عدم پیروی از قواعد مقررات اجتماعی و همینطور احساس دشمنی نسبت به محیط پیرامون را نیز فراهم می آورد واگر مسولین جهت حل مشکلات و مسائل جوانان اقدامی نکنند جوانان خود را به جامعه ودولت متعلق نمی دانند و ممنک است نارضایتی خود را بروز رفتارهای ضد اجتماعی اعلام نماید (سازمان ملی جوانان 1381).درباره وبلاگ
جستجو
آخرین مطالب
آرشیو
موضوعات
نویسندگان
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
نظر سنجی
به چه کسی رای می دهید ؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :