تبلیغات
 گروه آموزشی غیرانتفاعی هجرت - غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان (بخش1)
گروه آموزشی غیرانتفاعی هجرت
بزرگترین وبلاگ آموزشی با نمونه سوالات امتحانی و ...
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 دی 1387 توسط Hejrat | نظرات ()

غنی سازاوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی صحیح، اصولی و هدفمند برای هدایت رفتاری و شكوفا كردن استعدادهای خدادادی این عزیزان از مهمترین اركان فلسفه وجودی نظام تعلیم و تربیت است فضای مدرسه هر چند هم از امکانات ورش و مربیان کار آمد برخوردار باشد به تنهایی نمی تواند اسگوی نیازهای روانی و تربیتی کودکان، نوجوانان و جوانان

برای دیدن متن برروی ادامه مطلب کلیک کنید

غنی سازاوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی صحیح، اصولی و هدفمند برای هدایت رفتاری و شكوفا كردن استعدادهای خدادادی این عزیزان از مهمترین اركان فلسفه وجودی نظام تعلیم و تربیت است فضای مدرسه هر چند هم از امکانات ورش و مربیان کار آمد برخوردار باشد به تنهایی نمی تواند اسگوی نیازهای روانی و تربیتی کودکان، نوجوانان و جوانان باشد. دانش آموزان همواره ساعاتی را در مدرسه به تحصیل علم می ردازند و بخش دیگری از اوقات خود را در خانه و والدین می گذرانند زمان دیگری نیز وجود دارد که سازندگی و یا بهم ریختن شخصیت آنان نقش چشمگیری دارد و آن زمانی است که دانش آموزان همواره ساعاتی را نه در مدرسه و نه در خانه اند و به اصطلاح در اوقات فراغت خود بسر می برند لذا در مقوله کردن و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان همیشه سوالاتی نظیر غنی سازی اوقات در کجا، چگونه و زیر نظر چه کسانی و با استفاده از کدام امکانات و بر اساس چه بر نامه ای و چه مصالحی... به ذهن والدین گرامی و افراد مختلف جامعه خطور می کند و همواره یافتن پاسخ برای اینگونه سوا لات کار آسانی نیست لذا دانش آموزان پرورش و سازمان دانش آموزان به عنوان متولیان امر تعلیم و تربیت می توانند با ارائه فعالیتهای متنوع جذاب با نشاط هدفدار زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان دانش آموزان را در ابعاد مختلف اعتقادی اجتماعی سیاسی فرخندگی تکنولوی و... را به منظور تحقیق علمی شمار و مدرسه تعطیل می شود اما تربیت تعطیل نمی شود به در ایام تابستان فراهم آمد و دوران طلایی اوقات فراغت دانش آموزان را با برنامه ریزی نهایی مناسب و با ارائه برنامه های مختلف فرهنگی،ورزشی مهارتی اردویی هنری بهداشتی بازدید شغلی تلاش و سازندگی و غیره پربارنمود. و ضرورت انجام این کار و در عرصه کنونی با نگاهی به تهاجم همه جانبه فرهنگی و دشمن و بالابودن جمعیت جوان پویا و با نشاط جامعه بسیار ملموس و محسوس می یاشد و در این راستا همانگونه که اشاره شد می توان با برنامه های متنوع و انجام فعالیتهای مختلف به روش کلاسیک و غیر کلاسیک از قبیل برگزاری اردو بازدید مسابقات نمایش فیلم اجرای جنگ شادی مطالعه و تحقیق کتابخانی و مهارتهای فنی الکتریکی و با استفاده از توان فکری و اجرایی و امکانات آموزشی و تربیتی موجود در آموزش و پرورش مساعدتهای برون بخشی و جلد مشارکتهای دانش آموزان واولیاء گرامی آنان به طور نسبتا گسترده نسبت به تشکیل مراکز فعالیتهای تابستانی در سطح مدارس و کانونها اقدام نمود.

اهداف:

غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

استمرار فعالیتهای تربیتی و پرورشی در ایام تابستان

ارتقاء بینشی دینی اعتقادی و اجتماعی و مهارتهای فنی و هنری ... دانش آموزان

تقویت روحیه خود باروری و مسئولیت پذیری دانش آموزان

تامین سلامت جسمی و روحی دانش آموزان با شرکت در برنامه های شاد و آموزنده

ایجاد بستر مناسب برای پرورش استعدادها و خلاقیت ذاتی دانش آموزان

استفاده از نیروی دانش آموزان دز زندگی

ارتقا سطح علمی و آگاهی دانش آموزان و بالا بردن و تقویت توانمندی های دانش آموزان

پاسخ به نیازروز افزون دانش آموزان به اطلاعات علمی و ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر

اگر در زمان فراغتش فاقد هر گونه برنامه مشخص باشد زمان به بطالت بگذرد آن و اخلاء فراغت می نامند اما اگر بخشی از زمان فراغت با یک برنامه همراه باشد به زمان فعال فراغت نام می نهند (حسین محمودی اشکوری،1369)

تعاریف فراغت:

پس از بررسی اوقات فراغت از لحاظ لغوی به بررسی تعاریف گوناگون آن از دیدگاه متخصصین می پردازیم. کارلسون در سال 1979 در کتاب تفریح و فراغت پس از بررسی تعاریف گوناگون به طبقه بندی آنها چهار طبقه فرهنگی دینی فعالیتی و دقت آزاو اقدام نمود.

تعریف فراغت از نظر سازمان ملی جوانان:

نظر سازمان ملی جوانان به بررسی تعاریف مختلف مبتنی بر سه رویکرد اقدام کرده است که حاضر از این سه رویکرد و استفاده می نماید.

فراغت به مثابه زمان: فراغت زمانی است که آنچه را که می توانیم انتخاب می کنیم.

فراغت به عنوان فعالیت: فراغت فعالیتی است که موجب ابراز وجود وخود شکوفایی فردی است.

فراغت به عنوان یک تجربه درونی: توجه به وضع روحی روانی جهت گیری گرایشها شرایط و تجربه در ارتباط با فراغت است.

تعریف فراغت از منظر رویکردهای مختلف:

فراغت به مثابه زمان: به نظر پیل

اوقات فراغت باقیمانده زمانی است که اجبارا برای برآوردن نیازهای کاری و معیشتی مصرف می شود. اوقات فراغت زمانی است که می توانیم آنچه را که انجام می دهیم انتخاب کنیم. اوقات فراغت زمان آزاد است. بر اساس این تعریف چارلز برایت پیل دو عنصر مشترک را به عنوان زمان با هم ادغام می کند اهمیت این نظریه در آن است که فراغت به عنوان زمان قابل محاسبه و کمیت پذیر است و با این سوال که چه مقدار زمان به فعالیتهای فراغتی مشغول هستید؟ می توان آن را به کمیت قابل محاسبه تبدل کرد. دیگر آنکه کمیت پذیری زمان فراغت امکان مقایسه فراغت بزای افراد متفاوت و گروه های اجتماعی مختلف را فراهم سازد. نیو مسیرها برای فراغت دو مفهوم قائلند: یکی مفهوم ریاضی و دیگری مفهوم کلی فراغت به نظر آنها مفهوم کلی فراغت عبارت است از: مقدار ساعتی که پس از کسر خواب و سایر اعمال حیاتی از 24 ساعت باقی می ماند. (فرامرز خسرو شاهی) به طور کلی برای انسان می توان زمان را به دو بخش تقسیم نمود: 1- زمان کار 2- زمان خارج از کار

 5487 زمان خارج از کار به چند دسته تقسیم می شود:

الف- زمانی که ارتباط به کار روزانه دارد مثل رفت آمدها یا مطالبی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487که مرتبط به کار یا شغل فرد است.

 5487ب- زمانی که برای دفع احتیاجات زیستی صرف می گردد. مثل 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 خواب، تغزیه.

 5487ج- زمانی که صرف انجام وظایف و فرائض دینی می شود.

د- زمان فراغت

سعید ضیایی چوپانان و ناهید منصوری در پووهشی در سال 1371 اوقات فراغت را چنین تعریف کرده اند: « مطابق سنن و قواعد اجتماعی از دیر باز رسم بر این است که هر کس پس از انجام کا روزانه مقداری اوقات بیکاری در اختیار دارد و هم چنین یک روز و گاه چند روز در هفته به عنوان تعطیلات رسمی به این اوقات اضافه می شود که به اوقات فراغت می گوییم. واعضای خانواده به تناسب موقعیت شغلی شرلیط سنی جنسی میزان تحصیلات در آمد اعتقادات مذهبی محیط جغرافیایی و با در نظر گرفتن شرایط دیگر نحوه گذرادن این اوقات تصمیم می گیریم»

جامعه شناسان آمریکایی اوقات فراغت را فعالیت آزاد و بدون فرد که رضایت خاطراتی را که به همراه دارد تعریف می کنند (معاونت پوهشی جهاد دانشگاهی اصفهان ).

 5487در همین راستا اوقات فراغت به زمانی اتلاق می شود که فرد به شغل یا فعالیتی چون تحصیل و خانه داری اشتغال دارد نه در حال رفت آمد به سرکار است نه می خوابد و می تواند فعالیتهای فرهنگی داشته باشد. برای مساحبه اوقات فراغت ساعاتی که به شغل یافعالیت اصلی و شغل های دیگر اشتغال دارد مدت زمانی که به طور متوسط در رفت آمد صرف می شود مدت زمانی که می خوابد و از وقت آزاد روزهای تعطیل کسر شده است (احمد رجب زاده 1377)

در بررسی دیگر اوقات فراغت چنین تعریف شده است اگر زمان انجام فعالیتهای زیر را از کل شبانه روز کسر کنیم آنچه باقی می ماند اوقات فراغت است این فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

اضافه کار کار دوم و نظایر آن

کارهای مربوط به خانه

اجبارات الزامها روزمره شغلی و نیازهای فردی مثل غذا خوردن خوابیدن مواظبت سلامتی

وظایف تشریفاتی خانوادگی مذهبی اجتماعی

فعالیتهای مربوط به تحصیل خرید من با احتیاط فراغت را کار نکردن می نامد (حمید فروزانفر 1354)

پل رایز فراغت را بخشی از وقت روزانه آدمی می داند که در مقابل نیازهای ضروری به کار گرفته نمی شود. (فرشته صحراکار1374).

آقای دکتر میرکمالی اوقات فراغت را چنین بیان می نماید:

اوقات فراغت یعنی آزاد شدن و فراغت از یک دوره مصرف انری و تمرکز خاص به یک حالت دیگر ممکن است استراحت تجدید قوا تنوع و تغییر فرصت ارزشیابی از خود آماده شدن برای دوره بعدی زندگی باشد.

صحرا کار اوقات فراغت را چنین تعریف می کند:

فراغت فرصتی است که برای انجام کار خاصی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و به عبارت دیگر وقت کنار گذاشتن شده ای است که کنارآن کاری انجام نمی پذیرد.

پرودون اوقات فراغت و از زمان آزاد می داند. بنابراین از دیدگاه اوقات فراغت زیر مجموعه ای از وقت آزاد است زیرا اوقات فراغت مصرف به نیازهای فردی مانند خوردن خوابیدن مواظبت از سلامتی و نیز و ظایف خانوادگی اجتماعی مذهبی نیز در وقت آزاد انجام می گیرد ولی جز این فعالیتها ذیل تعریف اوقات فراغت نمی گنجد.

دکتر ناش در کتاب فلسفه فراغت و تفریحات سالم در تعریف فراغت می گوید. فراغت مربوط به اوقاتی از زندگی انسان می باشد که از کار کردن آزاد است و تفریحات سالم مربوط به نحوه استفاده و برداشت از این اوقات فراغت می باشد. (مجید زاهدی اصل 1370).

 5487تعریف اوقات فراغت:

هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود با توجه به شرایط محیط ووضع حسمی خود باید تلاش نماید از این جهت در میان موجودات زنده انسان ووضعیت پیچیده ای دارد به گونه ای که انسان به اقتضای شرایط اقلیمی نوع تولید و میزان نیازها به شکلی متفاوت از موجودات زنده تلاش می کند همچنین پایگاه اجتماعی- عقیدتی- وابستگی به گروه و سازمان تشکیلات گوناگون و متغیرهای از این دست در چکونگی و میزان تلاش های انسان موثر است. آنچه به صورت واقعیت مشترک بین همه انسانها با هر شغل و حرفه مقتضیات گوناگون وجود دارد این است که هر انسانی با توجه به شرایط خود به اندازه ای که بتواند نیازهای اولیه خود را تشفی نماید کار نماید. البته هیچ انسانی وجود ندارد که در تمام فصول به طور شبانه روز کار کند و یا به طور کلی کار نکند با توجه به این واقعیت است که پدیده ای اوقات فراغت مطرح می شود به عبارت دیگر وقتی انسان در طول روز ساعاتی به کار پرداخت پس از پایان کار بقیه وقت خود را به گونه ای سپری می سازد که برخی آن را برای رشد و شکوفایی شخصیت خود جمعی به صورت تفریح و سرگرمی وعده ای دیگر طی این زمان به استراحت می گذرانند.

فراغت در لغت:

اوقات فراغت خود از دو کلمه( اوقات و فراغت) ترکیب شده است و ضروری است که قبل از بیان تعریف و مفهوم آن به معنای لغوی این دو کلمه اشاره کنیم. اوقات فراغت در لغت جمع کلمه وقت یعنی هنگام ها روزگار ها و ساعات تعریف شده است. (محلی اصغر خلیل زاده امینیان و حسینعلی کوهستانی)

در زبان فارسی فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسایش است و معمولا در مقابل اشتغالات ودر گیریهای روز مره که نوعا موجب خستگی می شود به کار می رود. در معنای دیگری آمده است که فراغت در لغت به معنای فراغ آسایش آرامش و استراحت است و آزاد بودن از کار وزانه و هر گونه مجال و فرصت دیگر نیز معنی می دهد.

در فرهنگ معین فراغت این گونه معنی شده است:

پرداخت به فراغت

آسایش استراحت آسودگی آرامش

بی اعتنایی وارستگی

فرصت مجال.

در لغت نامه علی اکبر دهخدا جلد 27 تعریف اوقات فراغت چنین آمده است: وقت، مقدار زمانی که برای امری فرض شده ساعت فرصت گاه زمان مدت که جمع آن اوقات است.

فرهنگ دهخدا در جای دیگر فراغت را برای فراغت چنین تعریف کرده است: آسایش و استراحت ضد گرفتاری از کار و مشغله و همچنین فراغت داشتن یعنی غفلت داشتن و فراموش کردن

دکتر محمد معین در بیان فراغت چنین می گوید:

پرداختن از فراغ آسایش و استراحت و فراغت داشتن منظور آسوده بودن و آرامش داشتن است دکتر حسن عمید در این باره می گوید: بی تاب شدن و بی آرامی و ناشکیبایی و اضطراب آسایش و آسودگی از کار وشغل از دیگر معنی فراغت است. (فرهنگ عمید)

فراغت در زبان عربی به معنای آسایش است در کتاب فرهنگ جدید عربی فارسی ترجمه منجد الطلان معانی بیشتری برای این لغت آمده است از جمله فراغ به معنی تمام شدن دست کشیدن از کار معنا شده است در تفسیر المیزان به معنای فارغ شدن و در تفسیر مجمع البیان طبری علاوه بر فارغ شدن خلاص شدن نیز آمده است.

در زبان ا نگلیسی فراغت برگردان اصطلاح و از وازه لاتین است. از جمله 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اصطلاحات دیگری به معنی فراغت بکاره برده شده است عبارت است از که به معنای آسانی سهولت راحت فراغت آسایش است. ( علی اصغر خلیل زاده امینیان و حسینعلی کوهستانی)

وقت آزاد از کار یا وظایف دیگروقت اضافی وقت آزاد افزایش یافته یک رشته از فعالیتهای اضافی از جمله معانی هستند که در فرهنگ جامع فارسی- انگلیسی حجیم ودرتر جمه ی و اگان آمده است همچنین در فرهنگ جامع فارسی انگلیسی حجیم فرهنگ معاصر و نیز در لغت نامه لغت نویس معروف فرانسوی آمده است که فراغت فرصت و زمانی است که پس از اتمام کار و مشغله ی روزانه باقی می ماند. (فرنگیس اردلان 1352).درباره وبلاگ
جستجو
آخرین مطالب
آرشیو
موضوعات
نویسندگان
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
نظر سنجی
به چه کسی رای می دهید ؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :